Türkmenistandaky Halkara
"Türkmen Sährasy-2019" Awtomobil sergisi

11-12 awgust. 2019ý, Hazar Innowasion Tehnologiýalarynyň sergisiniň çäginde geçirilýän «Türkmensährasy-2019» atly sergisi.
Türkmenistan. Balkan wel. Türkmenbaşy ş.

Sergi Barada

Sergi Barada

«Türkmen Sährasy-2019» atly halkara awtomobil sergisi Türkmenistanda ilkinji gezek geçirilýän Awtomobil sergisidir. Gatnaşyjylaryň ekspozisiýasynda täze ýeňil, ýolagçy, ýük awtoulaglarynyň hem-de Awtoulaglary bejermek üçin ýöriteleşdirilen tehnikalaryň, awtomobil gurluşygynyň innowasion tehnologiýalary, awto we elektronikada täze harytlaryň, Gorag we Gabaw ulgamlary hem-de Howpsyzlygy üpjün etmek üçin gerek bolan tehnalogiýalaryň dürli görnüşleri görkeziler. Serginiň esasy maksatlarynyň biri esasan, Türkmenistana Awtomobil gurluşygynyň innowasion tehnologik çözüwlerini çekmek, Awtomobil ulag gurallaryny öndürmek hem-de Awtomobil ulaglaryna doly hyzmaty gurnamak bolup durýar. Her ýylda şu görnüşde geçirilýän sergiler, awtomobilgurluşygy, abzallar, enjamlar, aksessuarlar we işewürlik gepleşikleri üçin meýdança bolup hyzmat edýär. Bu sergide size diňe Türkmenistanyň däl eýsem Bütin Dünýä bazaryndaky awtomobil gurluşygynda täzelikler bilen tanyş bolmaga mümkinçilik dörär. «Türkmen Sährasy-2019» Halkara sergisiniň çäginde awtomobil önümlerini öndürijiler bilen işewirlik duşuşyklary geçiriler. «Türkmen Sährasy-2019» Halkara sergisinde Girelge, Daşary ýurt myhmanlary üçin myhmanhanalar, günortanlyk naharlary bilen MUGT üpjün edilýär.

Nirede?

Türkmenbaşy şäherindäki Halkara deňiz portynda geçirilýän «Türkmensährasy-2019» atly sergisi. Türkmenistan. Balkan welaýaty. Türkmenbaşy şäheri.
Girelge mugt

Haçan?

Ýekşenbe we Duşenbe günleri
2019ý. 11-12 Awgust
Girelge mugt

Serginiň Gün Tertibi

Serginiň dowamlylygy iki gün

-

Serginiň sagatlary

11-nji awgust. Sergi başlaýar 09:00 we gutarýar 18:00.

-

Serginiň sagatlary

12-nji awgust. Sergi başlaýar 09:00 we gutarýar 18:00.

Serginiň geçirilýän ýeri

Serginiň geçirilýän ýeri we suratlary

Hazar Innowasion Tehnologiýalarynyň sergisiniň çäginde geçirilýän «Türkmensährasy-2019» atly sergisi.
Türkmenistan. Balkan wel. Türkmenbaşy ş.

Hazar Innowasion Tehnologiýalarynyň sergisiniň çäginde geçirilýän «Türkmensährasy-2019» atly sergisi.
Türkmenistan. Balkan wel. Türkmenbaşy ş.

Myhmanhana

Türkmenistan. Türkmenbaşy şäherindäki Halkara deňiz portunyň golaýyndaky myhmanhanalar.

Hemaýatkär

Kontaktlar

Sergä gatnaşmak bilen bagly islendik sorag boýunça ýüz tutup bilersiňiz.

Salgysy

Türkmenbaşy şäherindäki Halkara deňiz portynda geçirilýän «Türkmensährasy-2019» atly sergisi. Türkmenistan. Balkan welaýaty. Türkmenbaşy şäheri.
Girelge mugt

Telefon belgiler

(+993 12) 39-03-34
(+993 12) 39-03-35
(+993 12) 39-03-36
(+993 12) 39-03-61
(+993 12) 39-88-81